Tất cả sản phẩm

-5%
quat-thu-nhiet-thong-gio-kyungjin-nh-500d

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Kyungjin NH-500D

25,970,000₫ 27,446,000₫

-5%
quat-thong-gio-thu-nhiet-kyungjin-nh-360d

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Kyungjin NH-360D

22,890,000₫ 23,976,000₫

-6%
quat-thu-nhiet-thong-gio-kyungjin-nh-260d

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Kyungjin NH-260D

19,480,000₫ 20,740,000₫

-8%
quat-thong-gio-cap-khi-tuoi-kyungjin-nh-500

Quạt cấp khí tươi và lọc không khí Kyungjin NH-500

7,980,000₫ 8,690,000₫

-9%
quat-cap-gio-tuoi-co-loc-khong-khi-kyungjin-nh-300

Quạt cấp khí tươi và lọc không khí Kyungjin NH-300

6,280,000₫ 6,875,000₫

-5%
quat-cap-khi-tuoi-va-loc-khong-khi-kyungjin-nh-150

Quạt cấp khí tươi và lọc không khí Kyungjin NH-150

4,630,000₫ 4,852,000₫

-5%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-315

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-315

3,180,000₫ 3,345,000₫

-7%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-250

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-250

2,850,000₫ 3,067,000₫

-7%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-200

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-200

2,730,000₫ 2,920,000₫

-6%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-150

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-150

2,060,000₫ 2,197,000₫

-9%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-125

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-125

1,960,000₫ 2,150,000₫

-9%
quat-thong-gio-noi-ong-kyungjin-nd-100

Quạt thông gió nối ống Kyungjin ND-100

1,840,000₫ 2,019,000₫

-5%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-315

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-315

5,320,000₫ 5,598,000₫

-5%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-250

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-250

4,480,000₫ 4,698,000₫

-6%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-200

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-200

3,260,000₫ 3,465,000₫

-8%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-150

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-150

2,170,000₫ 2,370,000₫

-8%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-125

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-125

1,790,000₫ 1,940,000₫

-7%
quat-cap-gio-tuoi-kyungjin-nf-100

Quạt cấp gió tươi Kyungjin NF-100

1,680,000₫ 1,798,000₫

-7%
quat-cat-gio-kyungjin-kr-1800

Quạt cắt gió phòng lạnh Kyungjin KR-1800

8,090,000₫ 8,698,000₫

-6%
quat-cat-gio-phong-lanh-kyungjin-kr-1000

Quạt cắt gió phòng lạnh Kyungjin KR-1000

4,790,000₫ 5,100,000₫

-6%
quat-cat-gio-nanyoo-fm-6015gy

Quạt cắt gió Nanyoo FM-6015GY

13,464,000₫ 14,356,000₫

-6%
quat-cat-gio-nanyoo-fm-6012gy

Quạt cắt gió Nanyoo FM-6012GY

11,984,000₫ 12,689,000₫

-8%
quat-cat-gio-nanyoo-fm-6009gy

Quạt cắt gió Nanyoo FM-6009GY

8,744,000₫ 9,512,000₫

-7%
quat-cat-gio-nanyoo-fm-5518z-ly

Quạt cắt gió Nanyoo FM-5518Z-L/Y

7,904,000₫ 8,498,000₫